Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Metodika aplikace jemného doladění (fine tuning) nově stanovených LFA podle produkčních kritérií v podmínkách ČR
Štolbová, M.
2009
Metodika uplatnění bonitace půdního fondu pro stanovení průměrného SGM orné půdy obcí ČR
Štolbová M., Voltr, V., Ratinger, T.
2009
Metodika posouzení krajinných prvků v kontextu hospodaření na zemědělské půdě
Trantinová, M.
2009
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2007
Pohlová, K.
2009
Postavení českých producentů mléka na jednotném trhu EU
Doucha, T., Bošková, I., Kopeček, P.
2009
Program pro variantní výpočet omezení vlivem nepříznivých přírodních podmínek
Kučera, J., Hlavsa, T., Štolbová M.
2009
Panorama potravinářského průmyslu 2008
Mezera, J. et al.
2009
Panorama potravinářského průmyslu 2009
Mezera, J., Pokorný, V.
2009
Metodika stanovení méně příznivých oblastí (LFA)
Štolbová, M.; Kučera J.; Hlavsa, T. a kol.
2008
Panorama potravinářského průmyslu 2007
Mezera, J. et al.
2008
Problematika méně příznivých oblastí (Recenzovaná výzkumná studie)
Štolbová, M. a kol.
2007
Analýza plateb LFA, jejich vliv na podniky, životaschopnost, konkurenceschopnost a na životní prostředí
Štolbová, M.; Hlavsa, T.; Maur, P.
2007
Struktura, řízení a sociálně-ekonomické vztahy podniků v českém zemědělství
Curtissová, J., Bavorová, M., Jelínek, L., Medonos, T., Kubát, J.
2007
The prices of Agricultural Land in the Czech Republic 1993–2004 (Recenzovaná publikace)
Němec, J., Štolbová, M., Vrbová, E.
2006