Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Ekonomika výkrmu kuřat
Boudný J., Jochymková K., Vančová T.
2022
Vývoj ekonomiky pěstování cukrové řepy ve vybraných zemích
Koláříková Janotová B., Náglová Z., Remešová M.
2022
Mladí vedoucí pracovníci českých zemědělských podniků
Šimpachová Pechrová, M.
2022
Ročenka ÚZEI 2021
2022
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2021
Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2022)
2022
Vývoj opatření pro řízení zemědělských rizik
Kislingerová, S.
2021
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2020
Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2021)
2021
Ročenka ÚZEI 2020
2021
Bilance živin NPK u podniků s různou specializací produkce
Fuksová, Z., Vintr, T.
2021
Ekonomika chovu drůbeže
Boudný, J., Pokorný
2021
Ekonomika pěstování vybraných druhů ovoce mírného pásma
Kličková, K., Koláříková Janotová, B.
2021
Ekonomika potravinářského průmyslu ve druhém roce pandemie
Mezera, J., Náglová, Z.
2021
Mezigenerační rozdíly v postojích spotřebitelů ke konzumaci masa
Náglová, Z., Špička, J.
2021
Připravenost zemědělců na dopady klimatických a jiných rizik – výzkumné šetření ÚZEI
Kislingerová, S.
2021
Porovnání ekonomiky výroby vepřového masa ve vybraných zemích EU v letech 2017–2019
Abrahamová, M., Boudný, J., Vančová, T.
2021
Source for papers
2021
Odhad ekonomických výsledků zemědělství v ČR na bázi podnikových dat (certifikovaná metodika)
Hloušková, Z., Lekešová, M., Prajerová, A., Dereník P.
2021
Životaschopnost farem v přírodně znevýhodněných oblastech ČR
Hlavsa, T., Hloušková, Z., Špička, J., Štolbová, M.
2021
Výsledky projektu Smart FADN
Hanibal, J., Macháčková, J.
2021
Trh s biopotravinami v České republice
Babáčková, J., Hlaváčková, J.
2021