Přejít k hlavnímu obsahu

Národní projekty a dotace

Systém dlouhodobého ukládání uhlíku a snižování emisí oxidu dusného a metanu v zemědělství, vyhodnocení jejich efektivity a certifikace přínosů
Číslo projektu: QK23020080
-
Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v ČR – VI. etapa
Číslo projektu: CZ.08.01.04/01/23_008/0000238
-
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2022
Číslo projektu: CZ. 08.01.04/01/23_008/0000239
-
VISK 7 - KRAMERIUS 2023
Číslo projektu: 14922/2023 OUKKO-OLK
-
VISK 9 - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2023
Číslo projektu: 15217/2023 OUKKO-OLK
-
VISK 5 - RETROKON - Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2023
Číslo projektu: 14685/2023 OUKKO-OLK
-
VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů 2023
Číslo projektu: 14810/2023 OUKKO-OLK
-
Rok Antonína Švehly
Číslo projektu: Rozhodnutí č.j.: 37359/2023 ORN
-
Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v ČR – V. etapa
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001531
-
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2021
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001454
-
Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – IV. etapa
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001441
-
Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450
-
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2019 a 2020
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001302
-
VISK 7 - KRAMERIUS 2022
Číslo projektu: 29942/2022 OUKKO-OLK
-
VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů 2022
Číslo projektu: 257409/2022-OUKKO-OLK
-
VISK 5 - RETROKON - Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2022
Číslo projektu: 29886/2022 OUKKO-OLK
-
VISK 9 – Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2022
Číslo projektu: 29997/2022 OUKKO-OLK
-
Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?
Číslo projektu: QK1920398
-
Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v ČR – III. etapa
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001277
-
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2017 a 2018
Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001043
-