Přejít k hlavnímu obsahu

Mezinárodní projekty a spolupráce

CLIMATE SMART ADVISORS: PROPOJENÍ A MOBILIZACE ZEMĚDĚLSKÉ KOMUNITY PORADCŮ V EU K PODPOŘE PŘECHODU NA TZV. CHYTRÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V OBLASTI ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
ID projektu: 101084179 – ClimateSmartAdvisors – HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01
-
MODERN AKIS: MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM ÚČINNĚJŠÍCH A EFEKTIVNĚJŠÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SYSTÉMŮ
ID projektu: 101060527 — modernAKIS — HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01 H
-
SHERPA: Udržitelná platforma pro zapojování aktérů do politik rozvoje venkova
ID projektu: 862448 - SHERPA - 52020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1
-
AGRILINK: ZNALOST ZEMĚDĚLSKÉ PROBLEMATIKY: PROPOJENÍ ZEMĚDĚLCŮ, PORADCŮ A VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ S CÍLEM PODPOŘIT INOVACE
ID projektu: 727577 — AgriLink — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-2
-
UNISECO: POROZUMĚNÍ A ZLEPŠENÍ UDRŽITELNOSTI AGROEKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ v EU
ID projektu: 773901 – H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2
-
FARM LEVEL ANALYSIS NETWORK: FAKTORY VÝKONNOSTI FAREM
ID projektu: TAD/DO/2017.47 (2019-2020)
-
PEGASUS: VEŘEJNÉ EKOSYSTÉMOVÉ STATKY A SLUŽBY POCHÁZEJÍCÍ Z HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ - UVOLNĚNÍ SYNERGIÍ
ID projektu: 633814 — PEGASUS — H2020-ISIB-2014-2015/H2020-ISIB-2014-2
-
RÁMCOVÁ DOHODA O SLOVENSKO-ČESKO-MAĎARSKO VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCI
-
TOL: CHUŤ ŽIVOTA, ZDRAVÉ REGIONÁLNÍ POTRAVINY VE ŠKOLÁCH
ID projektu: 2014-1-NL01-KA202-001225
-
ADAPTAN: KOMPLEXNÍ PLÁNOVACÍ, MONITOROVACÍ, INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ NÁSTROJE PRO ADAPTACI ÚZEMÍ NA DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY S HLAVNÍM ZŘETELEM NA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ
ID projektu: EHP-CZ02-OV-1-039-2015
-
ECVET – STEP: pro posílení vzdělanosti na cestě k zaměstnanosti
Číslo projektu: 539816-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP
-
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A MODELOVÁNÍ PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
ID projektu: 7AMB14SK017
-
METODA LEADER - PŘENOS ZKUŠENOSTÍ V4 DO GRUZIE
ID projektu: 21370057
-
ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH ZEMĚDĚLCŮ ZVÝŠENÍM TRANSFERU ZNALOSTÍ
ID projektu: CzDA-RO-MD-2012-6-31181
-
ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH ZEMĚDĚLCŮ ZVÝŠENÍM TRANSFERU ZNALOSTÍ
ID projektu: CzDA-RO-MD-2012-6-31181
-
SITUAČNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO STAVBU SKLADU S CHLADICÍM ZAŘÍZENÍM, PROSTOREM NA MANIPULACI, PŘÍPADNĚ TŘÍDĚNÍ A BALENÍ OVOCNÝCH PRODUKTŮ U OSMI VYBRANÝCH SUBJEKTŮ V MOLDAVSKU
ID projektu: CzDA-MD-2013-6-31162
-
CERORGANIC: KVALITATIVNĚ CERTIFIKOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
ID projektu: Agreement n. 2009-2192/001-001, 504387-LLP-1-2009-1-GR-LEONARDO-LMP
-
ECOTOOL - "NÁSTROJE E-KOMPETENCÍ“
ID projektu: 504614-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP, Rozvoj a Inovace (DoI) Projekt
-
PRIMA - "PROTOTYPICKÉ" ÚČINKY POLITIK NA MULTIFUNKČNÍ AKTIVITY VENKOVSKÝCH OBCÍ
ID projektu: FP7-ENV-2007-4.2.1.1
-
RURAL ECMOD - ANALÝZA EX-ANTE ÚČINKŮ POLITIKY ROZVOJE VENKOVA V EVROPSKÝCH VENKOVSKÝCH OBLASTECH
ID projektu: 151408-2009 A08-GR
-