Přejít k hlavnímu obsahu

V souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, která byla přijata usnesením vlády ČR č. 39/2013 ze dne 2. 10. 2013 a aktualizována na základě usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 21. 12. 2015 a usnesení vlády ČR č. 853 ze dne 29. 11. 2017, a v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zemědělství aktualizace k 30. 6. 2018) vydal Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Interní protikorupční program, který si můžete prohlédnout zde.