Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Vzdělávání a certifikace

 • Rozpracovává vzdělávací cíle v rezortu MZe do vzdělávacích projektů pro pracovníky státní správy a samosprávy.
 • Realizuje vzdělávací kurzy, školení a semináře pro pracovníky státní správy. Vzdělávání školitelů pro realizace transferu výstupů VaV. Vzdělávání školitelů pro informační a vzdělávací aktivity v rámci operativní implementace úkolů Společné zemědělské politiky a záměrů politiky MZe.
 • Plní úkoly vyplývající ze strategických dokumentů, kterými jsou Bílá kniha, Národní strategie v dalším vzdělávání, Strategie celoživotního učení, EVVO a dále z požadavků MZe.
 • Podílí se na realizaci mezinárodních projektů spolupráce v oblasti poradenství a vzdělávání.
 • Iniciuje a realizuje tvorbu a výrobu e-learningových a multimediálních vzdělávacích programů a studijních podpor pro vzdělávání poradců a celoživotní odborné vzdělávání v rámci transferu výstupů VaV v souladu se strategií celoživotního učení.
 • Rozpracovává vzdělávací záměry a harmonizaci vzdělávání privátních zemědělských a lesnických poradců vedených v Registru poradců MZe.
 • Realizuje inovační vzdělávací akce pro privátní zemědělské poradce.
 • Spravuje Registr privátních poradců MZe včetně organizace akreditačního řízení.
 • Odpovídá za metodickou a kontrolní činnost poradenství v rámci schválené koncepce a spolupracuje na tvorbě strategických koncepčních materiálů rezortního poradenského systému.
 • Spolupracuje s regionálními složkami státní správy a zemědělskými organizacemi v jednotlivých krajích.
 • Zajišťuje plnění technických funkcí v oblastech multimediálních a konferenčních služeb v rámci potřeb rezortu podle požadavků MZe a ÚZEI, tvorbu multimediálních studijních podpor pro vzdělávací aktivity ÚZEI a MZe, spravuje banku odborných rezortních vzdělávacích a informačních filmových pořadů a videoprogramů a zajišťuje distribuci těchto programů uživatelům (školám, dalším vzdělavatelům a odborné i laické veřejnosti).
 • Organizačně a technicky zajišťuje služby spojené s prezentací vzdělávacích, poradenských a výzkumných činností ústavu, zejména při účasti na odborných výstavách a prezentačních akcích.
 • Vydává časopis Zemědělská pôdohospodárska škola.
 • Redakčně zpracovává a vydává informační přehledy, studie a studijní podpory dle požadavků ústavu, MZe a vybraných rezortních organizací.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě