Úvodní strana / Školeni a kurzy / Podmínky pro přihlášení na akci a souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky pro přihlášení na akci a souhlas se zpracováním osobních údajů

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, se sídlem Mánesova 1453/75, Praha 2, IČ: 00027251, (dále jen „ÚZEI“) je registrován pro zpracování osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů č.reg.: 00033121/001 dne 31.7.2008.

ÚZEI bude zpracovávat osobní údaje účastníka vzdělávací akce za účelem:

a) Evidence účastníků vzdělávacích akcí

Toto zpracování je nezbytné pro účast na vzdělávací akci. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje účastníka vzdělávací akce uvedené v přihlášce na vzdělávací akci. V případě, že zájemce o účast na vzdělávací akci s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, jeho účast na vzdělávací akci není možná.

b) Využití údajů k zasílání obchodních sdělení

ÚZEI je na základě § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo účastníka vzdělávací akce za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se informací o vzdělávacích akcích ÚZEI. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je ÚZEI dále oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka vzdělávací akce v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení vlastních služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany účastníka vzdělávací akce. Z odběru informací o vzdělávacích akcích se účastník vzdělávací akce může kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu s informací zaslaným.

ÚZEI veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.

ÚZEI osobní údaje účastníka vzdělávací akce předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Účastník vzdělávací akce, který se domnívá, že ÚZEI zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může ÚZEI vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod..

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě