Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Publikační činnost / Ostatní publikace

Ostatní publikace

Panorama potravinářského průmyslu 2019

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.
Zpráva byla zpracována v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu v časové řadě 20
10–2018 a dále rok 2019 je
vlastním odhadem MPO, konzultovaným s MZe.

Zpracoval ÚZEI pod gescí Odboru potravinářského MZe ČR.

Praha: MZe, 2020, 63 s.

ISBN: 978-80-7434-588-3 (elektr.verze)

Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.

 

Panorama potravinářského průmyslu 2018

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.
Zpráva byla zpracována v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu v časové řadě 2008–2017 a dále rok 2018 je
vlastním odhadem MPO, konzultovaným s MZe.

Zpracoval ÚZEI pod gescí Odboru potravinářského MZe ČR.

Praha: MZe, 2019, 62 s.

ISBN: 978-80-7434-534-0 (elektr.verze)

Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.

Panorama potravinářského průmyslu 2017

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.
Zpráva byla zpracována v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu v časové řadě 2008–2016 a dále rok 2017 je
vlastním odhadem MPO, konzultovaným s MZe.

Zpracoval ÚZEI pod gescí Odboru potravinářského MZe ČR.

Praha: MZe, 2018, 62 s.

ISBN: 978-80-7434-478-7 (elektr.verze)

Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016

Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2016 vzala na vědomí Poslanecká sněmovna ČR dne 12.12.2017
svým Usnesením č. 53.
Zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

Panorama potravinářského průmyslu 2016

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.
Zpráva byla zpracována v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu v časové řadě 2008–2015 a dále rok 2016 je
vlastním odhadem MPO, konzultovaným s MZe.

Zpracoval ÚZEI pod gescí Odboru potravinářského MZe.

Praha: MZe, 2017, 65 s.

ISBN: 978-80-7434-387-2 (elektr.verze)

Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.

Panorama potravinářského průmyslu 2015

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.

Zpráva byla zpracována v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu v časové řadě 2008–2014 a dále rok 2015 je vlastním odhadem MPO, konzultovaným s MZe.

Zpracoval ÚZEI pod gescí Odboru potravinářského MZe.

Praha: MZe, 2016, 57 s.

ISBN: 978-80-7434-323-0

Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015

- verze, kterou vzala vláda na vědomí dne 24. 8. 2016

Zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014

Zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

Panorama potravinářského průmyslu 2014

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.

Zpráva byla zpracována v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu v časové řadě 2008–2013 a dále rok 2014 je vlastním odhadem MPO, konzultovaným s MZe.

Zpracoval ÚZEI pod gescí Odboru potravinářského MZe.

Praha: MZe, 2015, 76 s.

Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.

Vynalézání venkova v ČR po roce 1989

Publikace byla vydána za finanční podpory Grantové agentury ČR na základě řešení grantového projektu GAČR 13-40212 S Vynalézání venkova v ČR po roce 1989.

Co znamená mluvit v dnešní době o venkovu? Venkov je v našich představách spojen se zemědělstvím a s tradicí, ale také s odpočinkem a s turistikou. Někdy se nám jeví jako zaostávající, jindy je zase baštou hodnot, které se z naší městské civilizace vytratily. Kniha vynalézání venkova v ČR po roce 1989 je rekonstrukcí toho, jaké významy venkovu připisujeme a co pro nás venkov znamená. Je popisem změny, kterou naše chápání venkova prošlo v posledním čtvrt století. A tvrdí, že rozsah této změny je tak velký, že můžeme hovořit přímo o "vynálezu venkova".

Brno: CDK, 2014, 175 s.

ISBN 978-80-7325-353-0

Pospěch, P., Delín, M., Doucha, T., Drlík, J., Nohel, F., Spěšná D.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013

Zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

Panorama potravinářského průmyslu 2013

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.

Uvedené definitivní roční údaje z let 2007–2012 dodal ČSÚ, údaje za rok 2013 jsou odhadem MPO.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2014, 87 s.

Mezera, J., Plášil, M., Němec, R.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012

Zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

Panorama potravinářského průmyslu 2012

Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2013, 95 s.

Mezera, J., Plášil, M., Rusňáková, E.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011

Zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

Panorama potravinářského průmyslu 2011

Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2012, 84 s.

ISBN 978-80-7434-087-1

Mezera, J., Plášil, M.

100 let Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Publikace ÚZEI vydaná u příležitosti konání mezinárodního semináře ve dnech 17.–19. 9. 2012.

Přibližuje činnost ÚZEI od počátku založení po současnost.

Praha: ÚZEI, 2012, 89 s.

ISBN 978-80-86671-91-8

Panorama potravinářského průmyslu 2010

Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2011, 84 s.

ISBN 978-80-7434-010-9

Mezera, J., Mejstříková, L., Plášil, M.

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI jako moderní resortní informační centrum

Příručka je určena zejména odborné veřejnosti, která má zájem rozšiřovat své znalosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborech, hledá odbornou literaturu a důvěryhodné a kvalitní oborové informační zdroje a v nich ověřené informace.

Praha: ÚZEI, 2011, 24 s.

ISBN 978-80-86671-84-0

Kvítek, M. et al.

Panorama potravinářského průmyslu 2009

Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2009, 84 s.

ISBN 978-80-7084-943-9

Mezera, J., Pokorný, V.

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008 

Analyzuje změny v komoditní a teritoriální struktuře českého AZO v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07.

Hodnotí vývoj podílu českého AZO na celkovém zahraničním obchodě ČR a pozici AZO ČR v rámci EU 27.

Praha: ÚZEI, 2010, 43 s. + přílohy.

Pohlová, K.

Panorama potravinářského průmyslu 2008

Studie zachycuje střednědobé i krátkodobé produkční a ekonomické trendy a pozici odvětví a jeho výrobních oborů. Uváděné produkční charakteristiky zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do odvětví „Výroba potravinářských výrobků a nápojů“ (OKEČ 15).

Vypracoval VÚZE pod gescí odboru potravinářské výroby MZe ČR.

Praha: MZe, 2009, 110 s.

ISBN 978-80-7084-848-7

Mezera, J. et al.

Program pro variantní výpočet omezení vlivem nepříznivých přírodních podmínek (TU6_4213)

Software, který propočítává omezení hospodářských výsledků zemědělské výroby vlivem nepříznivých přírodních podmínek. Umožňuje porovnat různé metodické přístupy k propočtům a porovnává různé skupiny reprezentantů LFA a podniků mimo LFA. Výsledky mohou být využity jako podklad pro stanovení základu sazeb plateb LFA.

Praha: ÚZEI, 2009, 1 s. + SW

Kučera, J., Hlavsa, T., Štolbová M.

Postavení českých producentů mléka na jednotném trhu EU 

Očekávaný vývoj postavení producentů mléka v EU, současné konkurenční postavení českých producentů mléka na jednotném trhu EU a jejich budoucnost, skutečná rentabilita výroby mléka v jednotlivých regionech ČR a rozložení produkce mléka v ČR.

V článku byly využity oficiální statistické údaje, evropská data z FADN pro podniky s převažující produkcí mléka za rok 2006 (EU Dairy Farms Economics – 2008 Report, březen 2009), údaje ze sítě IFCN – Dairy Report 2007 na bázi 120 tzv. typických mléčných farem z 38 zemí světa a údaje z databáze vlastních nákladů ÚZEI za rok 2007.

Praha: ÚZEI, 2009, 9 s.

Doucha, T., Bošková, I., Kopeček, P.

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2007 

Analyzuje změny v komoditní a teritoriální struktuře českého agrárního zahraničního obchodu za čtyřleté období 2004-2007. Pro analýzu byla využita databáze zahraničního obchodu ČSÚ a data EUROSTAT.

Praha: ÚZEI, 2009, 40 s. + přílohy.

Pohlová, K.

Struktura, řízení a sociálně-ekonomické vztahy podniků v českém zemědělství 

Výsledky dotazníkového šetření mezi českými zemědělskými podniky právnických a fyzických osob, provedeného v roce 2004. Práce je součástí dvou výzkumných projektů řešených společně uvedenými instituty: Marie Curie projektu Evropské Komise na téma „Hodnocení transakčních nákladů a jejich vlivu na efektivnost zemědělských podniků ve střední a východní Evropě“ a projektu NAZV na téma „Metody komplexního hodnocení zemědělských podniků pro formování agrární politiky“.

Halle: Leibnitz Institut f. Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), Praha: VÚZE, 2007, 166 s.

ISBN 3-938584-114

Curtissová, J., Bavorová, M., Jelínek, L., Medonos, T., Kubát, J.

Panorama potravinářského průmyslu 2007

Studie zachycuje střednědobé i krátkodobé produkční a ekonomické trendy a pozici odvětví a jeho výrobních oborů. Uváděné produkční charakteristiky zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do odvětví „Výroba potravinářských výrobků a nápojů“ (OKEČ 15).

Vypracoval VÚZE pod gescí odboru potravinářské výroby MZe ČR.

Praha: MZe, 2008, 108 s.

ISBN 978-80-7084-737-4

Mezera, J. et al.

Analýza plateb LFA, jejich vliv na podniky, životaschopnost, konkurenceschopnost a na životní prostředí 

Studie pro MZe, 2007, 65 s. (mimořádný úkol).

Štolbová, M.; Hlavsa, T.; Maur, P.

Problematika méně příznivých oblastí

(Recenzovaná výzkumná studie)

Publikace vznikla za podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum projektu QF 3082. Jejím cílem je shrnout řešenou problematiku LFA, ukázat vývoj politiky podpor LFA v ČR a v zemích EU, dále zhodnotit působení opatření LFA na ekonomiku zemědělských podniků i na hospodaření s půdou.

Praha: VÚZE, 2007, 129 s.

ISBN 978-80-86671-47-5

Štolbová, M. a kol.

Přehled publikační činnosti VÚZE za období let 1993–2006

Publikace obsahuje úplný seznam výzkumných a informačních studií VÚZE z let 1993-1996 s anotacemi.

Praha: VÚZE, 2007, 28 s.

Cena zemědělské půdy v České republice v letech 1993–2004 

The prices of Agricultural Land in the Czech Republic 1993–2004

(Recenzovaná publikace)

V souvislosti se vstupem ČR do EU publikace nabízí přehled o vývoji cen zemědělských pozemků v jednotlivých okresech ČR a informaci o produkčním potenciálu území zařazeného do LFA a oblasti mimo LFA. Jedná se o více než desetiletý výzkum trhu s půdou od počátku vzniku České republiky v roce 1993 do roku 2004, kdy česká republika vstoupila do EU.

Praha: VÚZE, 2006, 169 s.

ISBN 80-86671-25-9

Němec, J., Štolbová, M., Vrbová, E.

Publikace je dostupná pouze v tištěné formě v knihovně ÚZEI.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě