Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011

Číslo úkolu: 4101

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI
Odpovědný pracovník: PhDr. Jan Šlajs, LL.M.

Věcný obsah úkolu

 1. Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2011.
 2. Hodnocení zemědělské politiky v roce 2011.
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2012.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011 (pracovní verze).
  Termín: duben 2012
 2. Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2011 podle výsledků připomínkového řízení.
  Termín: červen 2012
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2012.
  Termín: listopad 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě