Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

Číslo úkolu: 4431

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vstupní vzdělávání (včetně kapitoly EÚ).
  Termíny školení: březen, červen, září, říjen
 2. Environmentální vzdělávání.
  První běh: březen–červen
  Druhý běh: září–prosinec
 3. Počítačové vzdělávání (KKIG).
  První běh: únor–červen
  Druhý běh: srpen–prosinec

Struktura a termíny výstupů

 1. ad a. Vstupní vzdělávání zaměstnanců (usnesení vlády č. 1542/2005).
  Termín: červen 2012
  Termín: prosinec 2012
 2. ad b. Environmentální vzdělávání (usnesení vlády č. 1048/2000, č. 1542/2005).
  Termín: červen 2012
  Termín: prosinec 2012
 3. ad c. PC – KKIG (usnesení vlády č. 1542/2005, č. 904/2001).
  Termín: červen 2012
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě