Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Číslo úkolu: 4405

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kristýna Stránská
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

Obsahově a organizačně zajistit 5 vzdělávacích kurzů pro odborné lesní hospodáře. Odborný lesní hospodář podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese. 

Cílem je formou odborných vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti osob vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Oblasti, ve kterých budou odborní lesní hospodáři proškoleni, jsou: právní normy ČR a EU se vztahem k hospodaření v lesích; možnosti čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích; aktuální trendy v pěstování lesa, hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa; nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; výstupy aplikovaného výzkumu atd.

Rozpis činností:

  1. Analýza vzdělávacích potřeb funkce odborného lesního hospodáře.
  2. Příprava a zpracování vzdělávacího projektu pro odborné lesní hospodáře.
  3. Realizace kurzů pro odborné lesní hospodáře.

Struktura a termíny výstupů

  1. Analýza vzdělávacích potřeb a zpracování vzdělávacího projektu kurzu, obsazení lektorů.
    Termín: červen 2012
  2. Realizace 5 dvoudenních kurzů po celé ČR (Praha, Brno, Písek, Trutnov, Hranice na Moravě) pro 20–25 osob na jeden seminář.
    Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě