Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

Číslo úkolu: 4428

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací a ÚZEI.
 2. Vydávání a distribuce odborného časopisu Zemědělská pôdohospodárska škola.
 3. Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle požadavku MZe, pro resortní organizace dle dispozic MZe a ÚZEI:
  • odborné materiály na elektronických nosičích,
  • multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe,
  • správa filmového archivu a videobanky MZe,
  • kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro účely transferu poznatků VaV do praxe.
 4. Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI – ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika.
 5. Odbyt, distribuce a propagace studijních, informačních a dalších produktů ÚZEI v tištěné formě a na multimediálních nosičích.

  Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–e).
   Termín: červen 2012
  2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–e).
   Termín: prosinec 2012
  © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě