Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového drůbežího a skopového masa na trh komodit v ČR v roce 2012

Číslo úkolu: 4222

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková
Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Mgr. Jana Teichmanová
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové, drůbeží a skopové maso ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.

Struktura a termíny výstupů

Na základě dostupných údajů o situaci a vývoji na světovém a evropském trhu s mlékem, hovězím, vepřovým, drůbežím a skopovým masem zhodnotit vliv vývoje na zahraničních trzích na trh těchto komodit v ČR a na základě krátkodobých předpovědí ze zahraničních zdrojů predikovat vývoj produkce a vývoj na domácím trhu s uvedenými komoditami.

(Přístup do databáze poplatek 5 000 EUR viz subdodávky.)

  1. Vepřové maso, drůbež a vejce.
    Termín: červen 2012
  2. Hovězí maso, skopové maso, mléko.
    Termín: září 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě