Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělávání

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek
Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek, Ing. Lenka Šplíchalová
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem e-technologií do vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech:
  • vzdělávání pracovníků státní správy,
  • akreditace a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců MZe,
  • vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červen 2012
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě