Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

SZP po roce 2013 – dopady legislativních návrhů Komise k přímým platbám

Číslo úkolu: 4234

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 a 1300 a FADN
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Analýza dopadů jednotlivých prvků legislativních návrhů Komise k přímým platbám (nařízení Evropského parlamentu a Rady a delegované akty Komise v návaznosti na průběh schvalovacího procesu.

Struktura a termíny výstupů

 1. Analýza dopadů legislativních návrhů Komise k přímým platbám I.
  Termín: březen 2012
 2. Analýza dopadů legislativních návrhů Komise k přímým platbám II.
  Termín: červen 2012
 3. Analýza dopadů legislativních návrhů Komise k přímým platbám III.
  Termín: září 2012
 4. Analýza dopadů legislativních návrhů Komise k přímým platbám IV.
  Termín: prosinec 2012

Dílčí výstupy by měly být poskytovány ad hoc na základě vývoje diskuze k legislativním návrhům.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě