Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

Číslo úkolu: 4212

Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Hrabalová
Spoluřešitelé: Ing. Martina Dittrichová
Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

  1. Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BIO VERITAS) ve stejném rozsahu jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.
  2. Pokračování sběru dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu a dovozu biopotravin.
  3. Zjišťování cen na trhu s biopotravinami.

Povinnosti sběru statistických dat jsou dány v čl. 36 NR 834/2007 a čl. 93 NK 889/2008 o ekologické produkci.

Struktura a termíny výstupů

  1. Základní data o bioprodukci ekofarem (výměra pěstovaných plodin, počet chovaných zvířat, objem bioprodukce apod).
  2. Data v oblasti zpracování biopotravin, odbytu a trhu s biopotravinami, zjišťování cen na trhu s biopotravinami.
  3. Data porovnávající ceny biopotravin a konvenčních výrobků – identifikace cenových prémií.
    Termín: srpen 2012

Podle čl. 93 NK 889/2008 je povinností členského státu zaslat statistické informace EK v termínu do 1. 7. daného roku.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě