Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2011

Číslo úkolu: 4223

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová
Spoluřešitelé: Ing. Karla Trdlicová, CSc.
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Postavení ČR v agrárním obchodu EU.
  2. Vývoj AZO ČR celkem a zvlášť za EU 27 a třetí země.
  3. Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR.
  4. Analýza kilogramových cen dovozu a vývozu.
  5. Zhodnocení konkurenceschopnosti ukazateli RCA.

Struktura a termíny výstupů

  1. Výstup v souladu se zveřejněním konečných statistických údajů ČSÚ.
    Termín: červen 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě