Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů ZPK – ÚZEI

Číslo úkolu: 4415

Odpovědný řešitel: Mgr. Martin Kvítek
Spoluřešitelé: Dana Rudolfová
Odpovědný pracovník: Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

 1. Zrestaurování a konzervace 3 vzácných a historických tisků.
 2. Mechanická očista dalších vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhodných klimatických podmínkách.
 3. Zajištění odborného restaurátorského postupu u 25 až 30 vytipovaných tisků vč. odhadu ceny za zrestaurování.
 4. Vytvoření plných bibliografických záznamů vzácných a historických tisků vybraných k uložení do ochranných obalů.
 5. Zpřístupnění bibliografických záznamů vzácných a historických dokumentů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online katalogu.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: červen 2012
 2. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě