Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Číslo úkolu: 4104

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1200
Odpovědný pracovník: PhDr. Jan Šlajs, LL.M.

Věcný obsah úkolu

  1. Zpracování analytických a strategických podkladů nezbytných pro přípravu nového programového období 2014-2020, sestavení programového dokumentu – Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Struktura a termíny výstupů

  1. Podrobné zpracování SWOT analýzy pro jednotlivé priority pro rozvoj venkova.
    Termín: únor 2012
  2. Vypracování návrhů jednotlivých opatření včetně zpracování jejich zdůvodnění.
    Termín: září 2012
  3. Navržení struktury a vypracování první verze programového dokumentu.
    Termín: listopad 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě