Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Prezentace a propagace resortního poradenského a vzdělávacího systému, transfer poznatků výzkumu a vývoje na tuzemských výstavách

Číslo úkolu: 4427

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Poskytování metodické a poradenské podpory v rámci expozice.
 2. Propagace systému resortního vzdělávání.
 3. Zajištění výstavních expozic a jejich provozu, včetně grafického a výtvarného návrhu, jeho zpracování, tisku a instalace.
 4. Realizace vlastních expozic a propagace na odborných seminářích, konferencích a prezentačních akcích:
  • Zemědělec/Jaro s koňmi – Lysá nad Labem.
  • Techagro – Brno.
  • Země živitelka – České Budějovice.
  • Podpora vzdělávacích a prezentačních akcí dle aktuálních požadavků MZe a ÚZEI.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–d).
  Termín: červen 2012
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–d).
  Termín: prosinec 2012

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě