Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech

Číslo úkolu: 4213

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Štolbová
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1210
Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

Tento úkol bude zaměřen na zpracování podkladů pro návrh opatření „32/33: Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“ v rámci přípravy PRV ČR po roce 2013. Obsahem úkolu bude:

  1. Dopracování vymezení a kvantifikace rozsahu oblastí postižených přírodním znevýhodněním v návaznosti na zpřesnění společných evropských kritérií.
  2. Zpracování analýz konkurenceschopnosti farem v různých přírodních podmínkách.
  3. Návrh na výši a diferenciaci sazeb LFA plateb.
  4. Aktivní účast na pracovních jednáních s EK.
  5. Aktivní účast v pracovní skupině pro LFA při MZe.

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva shrnující podklady zpracovávané průběžně v rámci pracovní skupiny LFA.
    Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě