Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Číslo úkolu: 4103

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Ing. Lenka Fišerová
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Podávání návrhů v nových tendrech DG AGRI EU a výzev k výzkumným projektům vypsaných Evropskou unií v rámci 7. RP. Vedení finanční evidence, veškerá administrativa na projektech.
 2. Podávání návrhů v nových tendrech u TA ČR a GA ČR. Vedení veškeré administrativy (včetně finanční). Komunikace s TA ČR a GA ČR.
 3. Komunikace s Technologickou agenturou AV ČR v rámci programů a záměrů ve výzkumu. Komunikace s MŠMT v rámci grantů k 7. RP.
 4. Vedení agendy LEAR, ECAS, komunikace s koordinátory, s partnery ve výzkumu, Bruselské dny pro výzkum (navazování nových kontaktů).
 5. PRIMA – „Prototypické“ účinky politik na multifunkční aktivity venkovských obcí (č. smlouvy FP7-2007-SSP-4021543; listopad 2008 až říjen 2011) – kompletace projektu, finanční zprávy pro EU a MŠMT.
 6. Asistence u nově předkládaných projektů – VOICE (Volatility Impacts of Commodity prices on the European and developing agricultural markets), MODOM (Modelování vztahu mezi chováním domácností a fiskální a sektorovými politikami), Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS).

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–f).
  Termín: červen 2012
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě