Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Oceňování a využití půdního fondu

Číslo úkolu: 4214

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.
Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera
Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza využívání cen půdy podle BPEJ pro potřeby MZe.
  2. Vývoj faktorů působících na výnosovou hodnotu zemědělské půdy.
  3. Porovnání základních cen zemědělské půdy podle aktuální vyhlášky MF a modelového výpočtu, vyhodnocení možností návrhů ocenění v cenových předpisech.

Struktura a termíny výstupů

  1. Analýza ocenění a využití půdního fondu ČR.
    Termín: listopad 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě