Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková
Spoluřešitelé: Ing. Marie Holasová, Výzkumný ústav potravinářský, v. v. i.
Odpovědný pracovník: Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

 1. Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 2. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 3. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.
 4. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR.
 5. Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
 6. Propagace činnosti Centra.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o činnosti.
  Termín: červenec 2012
 2. Zpráva o činnosti.
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě