Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 27

Číslo úkolu: 4221

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Baudisová
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1221
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi údajů ČSÚ a TISČR SZIF.
  2. Komparace cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen ve vybraných zemích EU 27.

Struktura a termíny výstupů

  1. Krátkodobé predikce cen vybraných komodit (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka, brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata, kuřata, vejce) a výrobků z nich vyráběných.
    Termín: ve 2. polovině každého následujícího měsíce
  2. Komparace cen vybraných komodit.
    Termín: 2x ročně do konce následujícího měsíce
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě