Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Koherence rozvojové a zemědělské politiky EU

Číslo úkolu: 4229

Odpovědný řešitel: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová, Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Petr Novotný
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Vytipování možných témat koherence rozvojové politiky EU a Společné zemědělské politiky ve vazbě na její reformu.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zhodnocení potenciálních dopadů SZP na rozvojové země.
    Termín: září 2012
  2. Implikace pro českou rozvojovou pomoc.
    Termín: listopad 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě