Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. S přijetím nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 se jednotné proškolování pracovníků v kontrolní sféře stalo povinným pro všechny členské státy. V souladu s víceletým národním plánem kontrol ČR 2007–2009, čj: 8751/2007-17410 ze dne 22. 3. 2007 odpovídá odbor 17410 MZe za zajištění jednotného systému školení v povinných tématech uvedených v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004.
  Proškolovat se budou pouze pracovníci provádějící úřední kontrolu v oblastech uvedených v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004, tedy pro SZPI, ÚKZÚZ, SRS, SVS ČR, MZe – Úřad pro potraviny MZe.

Jednotlivé fáze funkčního úkolu:

 • Vyhodnocení kurzů pro 1. skupinu (80 účastníků) e-kurzů (7 modulů) na základě dotazníků a opravné testy, uveřejnění na internetu.
  T: březen 2012
 • Aktualizace 8 modulů po zpracování komentářů účastníků 2. pilotního projektu (13 osob).
  T: únor 2012
 • Plné spuštění ostrého provozu 2. skupiny e-kurzů (8 modulů), účastníci stejní jako u spuštění ostrého provozu 1. skupiny e-kurzů.
  T: březen-duben 2012
 • Vyhodnocení kurzů pro 2. skupinu e-kurzů (8 modulů) a opravné testy, uveřejnění na internetu.
  T: září 2012
 • Certifikáty po absolvování všech 15 modulů.
  T: září 2012
 • Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu (legislativní změny).
  T: červenec-září 2012
 • Plné spuštění ostrého provozu 3. skupiny e-kurzů (7 modulů).
  T: září-prosinec 2012
  • Struktura a termíny výstupů

   1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: prosinec 2012
    Obsah:
    • seznam proškolených účastníků,
    • kopie dodavatelských faktur,
    • certifikáty, hodnocení kurzů,
    • aktualizace modulů dle legislativních změn atd.
   © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě