Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz

Číslo úkolu: 4412

Odpovědný řešitel: Ing. Irena Suková
Spoluřešitelé: Mgr. Jana Beránková, Ing. Dana Nehasilová
Odpovědný pracovník: Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

Průběžné zpracovávání informačních záznamů s funkcemi signálního, lokačního a oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. Zatřiďování těchto záznamů do www portálů bezpecnostpotravin.cz a viscojis.cz/teens a jejich podpůrných aplikací a následná propagace webových aplikací.

Výše uvedené práce obsahují tyto základní aktivity:

 1. Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz
  • rozvíjení a realizace grafických a softwarových úprav portálu bezpecnostpotravin.cz
  • grafické práce stránek
  • denní redakční činnost internetových stránek bezpecnostpotravin.cz
  • denní studijní a překladatelské práce internetových stránek
  • týdenní aktualizace internetových stránek bezpecnostpotravin.cz
  • denní studijní činnost v oblasti potravinářské legislativy a norem
  • zodpovídání dotazů uživatelů webových aplikací
  • týdenní pravidelná aktualizace internetové aplikace ze systému RASFF
  • vyhledávání, zpracování informací ze systému bezpečnosti potravin s velkým důrazem na činnost dozorových orgánů
  • spolupráce s dozorovými orgány při přípravě informačních článků
   T: průběžně
  • úhrada domény bezpecnostpotravin.cz
  • tvorba databází a redakční práce systému e-mail list redakční práce, administrace systému pracovních skupin
   T: průběžně
  • komunikace s dodavatelem software, drobné úpravy software
  • aktualizace A-Z slovníku bezpečnosti potravin 20 hesel, aktualizace 40 hesel
   T: 15. 12. 2012
 2. Internetové stránky foodsasety.cz
  • rozvíjení grafických a softwarových úprav portálu foodsafety.cz
   T: průběžně
  • redakční činnost internetových stránek foodsafety.cz
  • grafické služby
   T: průběžně
  • studijní a překladatelské práce internetových stránek
  • úhrady domény foodsafety.cz
   T: průběžně
  • měsíční aktualizace internetové stránky foodsafety.cz
  • drobné úpravy software
   T: průběžně
 3. Internetové stránky viscojis.cz/teens – kanál pro mládež
  • rozvíjení grafických a softwarových úprav portálu viscojis.cz
   T: průběžně
  • zajištění služeb nezávislého lektora zpracovaných článků ze zdravotního sektoru
   T: průběžně
  • redakční činnost internetových stránek viscojis.cz pro spotřebitele 13-17 let
   T: průběžně
  • roční aktualizace internetových stránek viscojis.cz/teens v rozsahu (10 článků, 30 testů, 30 obrázků)
  • propagace webové aplikace
   T: průběžně
  • úhrady domény viscojis.cz
  • tisk informačního materiálu k webovým stránkám
  • administrace projektu MZ ČR Zdraví 21
   T: průběžně
  • drobné úpravy software
   T: průběžně

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva.
  Termín: prosinec 2012
  Webové aplikace:
  • počet vložených příspěvků a testů (přebraných, vlastních a odkazů) ve sledovaném období
  • počet obrázků (předat v elektronické verzi)
  • počet uživatelů webových aplikací ve sledovaném období
  • počet vložených nových uživatelů e-mail listu (rizika z potravin) bezpecnostpotravin.cz ve sledovaném období
  • počet zhlédnutí ve sledované období s rozborem sledovanosti
  • počet vložených článků do A-Z slovníku
  • kopie subdodavatelských faktur
  Zdraví 21
  • zhodnocení a potvrzení realizace projektu od MZ
  • vyjádření k neuskutečněným aktivitám
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě