Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám.
  T: 1. 3.–15. 12. 2012
 2. Tvorba pracovního sešitu ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ (bezpečnost potravin) MŠMT pro cílovou skupinu 2. stupeň ZŠ (6.–7. třída), včetně redakčních prací a grafických materiálů (obrázky, fotografie) MZe.
  T: 15. 8.–31. 12. 2012
 3. Zpracování a vyhodnocení připomínek z realizace pilotních projektů od čtyř vybraných ZŠ.
  T: 1. 3.–15. 12. 2012
 4. Aktualizace výukového programu ve spolupráci se stávajícím realizačním týmem složeným ze zástupců 3. LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe.
  T: 15. 8.–15. 11. 2012
 5. Realizace 15 výukových přednášek ve školních zařízeních (2. stupeň ZŠ) vedených dvěma lektory na téma Informační centrum bezpečnosti potravin, zdravá výživa a bezpečnost potravin „Výukový program pro výchovu ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT.
  T: do 15. 11. 2012
 6. Organizační práce při realizaci 5 prezentací výukového programu ve školských úřadech formou přednášky vedené jedním lektorem na téma „Výukový program pro výchovu ke zdraví“ a implementace programu do resortu MŠMT.
  T: do 15. 11. 2012

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva:
  • stručné zhodnocení plnění TÚ a vyjádření k neuskutečněným aktivitám,
  • předložení aktualizovaného výukového programu,
  • elektronická verze pracovního sešitu pro 2. stupeň ZŠ (6.–7. třída),
  • počet uskutečněných propagačních přednášek pro ZŠ (výstup – účastnická listina s uvedením místa, data a počtu účastníků),
  • předání kreseb v elektronické verzi,
  • kopie zápisu z jednání konzultačního týmu,
  • kopie dodavatelských faktur.
   Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě