Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 14310 bezpečnosti potravin

Číslo úkolu: 4423

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Grafické úpravy: publikací, letáků, tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro prezentace pracovníkům odboru 14310 MZe.
 2. Grafické zpracování a realizace prezentačních bannerů.
 3. Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens.
 4. Dodání 3 x 500 ks CD (Hra s myší, Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, výukový program – pracovní sešity).
  T: průběžně (a.-d.)
 5. Technické zabezpečení seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 14310 MZe (cca 10 akcí/rok).

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva:
  • seznam graficky a redakčně zpracovaných položek,
  • seznam seminářů, přednášek,
  • seznam bannerů,
  • vyjádření k neuskutečněným aktivitám.
   Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě