Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů

Číslo úkolu: 4414

Odpovědný řešitel: Mgr. Martin Kvítek
Spoluřešitelé: Ing. Dana Smetanová
Odpovědný pracovník: Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

 1. Digitalizace starých českých zemědělských časopisů (Archiv zemědělský, Včelař a Český včelař):
  • Výběr dokumentů pro digitalizaci.
  • Zpracování a podání projektu na MK ČR.
  • Skenování dokumentů a zpracování metadat.
  • Instalace SW Kramerius 4 na serveru ÚZEI a zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům.
  • Uchování dat v ÚZEI do doby plného zprovoznění systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat v systému NK ČR.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: červen 2012
 2. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě