Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Analýza agrárního zahraničního obchodu za rok 2012

Číslo úkolu: 4224

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová
Spoluřešitelé: Ing. Karla Trdlicová, CSc.
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Čtvrtletní analýza českého AZO celkem a zvlášť za EU 27 a třetí země.
 2. Komoditní a teritoriální skladba AZO ČR.
 3. AZO ČR v hodnotovém a množstevním vyjádření.
 4. Analýza kilogramových cen.
 5. Grafické a tabulkové výstupy.

Struktura a termíny výstupů

 1. Jedenkrát za čtvrt roku, s dodáním vždy do dvou měsíců po skončení čtvrtletí a po zveřejnění statistických údajů ČSÚ.
  Termín: únor 2012
  Termín: květen 2012
  Termín: srpen 2012
  Termín: listopad 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě