Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek, RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Zvyšování odborné způsobilosti poradců akreditovaných MZe – příprava povinných a nepovinných vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání, transfer vědy a výzkumu, vzdělávání lektorů, semináře, vytvoření e-learningových kurzů, aktualizování Kontrolních listů a studijních pomůcek.
 2. Akreditace nových poradců – administrativní a organizační úkony Správce Registru (ÚZEI) při procesu akreditace.
 3. Prodloužení platnosti akreditačního certifikátu (reakreditace) – administrativní a organizační úkony Správce Registru (ÚZEI), semináře včetně testů, pomůcky, studijní podpory.
 4. Rozšíření podoblasti u poradců akreditovaných MZe – administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů.
 5. Vytvoření systému přípravy a vzdělávání poradců v nové oblasti akreditace rostlinolékařství a nové podoblasti akreditace péče o půdu.
 6. Aktualizace webových stránek tvořících informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (www.agroporadenstvi.cz a www.infovenkov.cz).
 7. Příprava systému poradenství na programovací období 2014–2020, příprava vzdělávacích kurzů pro tvorbu „faremních plánů“.
 8. Ostatní činnosti Správce Registru.
 9. Kontrola poradců akreditovaných MZe.

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti dle Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 189941/2011-MZE-17013 ze dne 22. 11. 2011 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–i).
  Termín: červen 2012
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–i).
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě