Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Akční plán pro biomasu - Ekonomická analýza bioplynových stanic

Číslo úkolu: 4227

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Weichet, CSc.
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1230
Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Ekonomika provozu bioplynových stanic s vyjádřením návratnosti investice do výstavby bioplynových stanic za následujících okrajových podmínek:
  • bude poskytována investiční podpora ve výši 40 % a 20 % vynaložených nákladů, ale nebude poskytována žádná provozní podpora - tzn. zvýšená výkupní cena energie z BPS (případ, kdy ERÚ pozastaví podporu výroby elektřiny z OZE), ekonomiku provozu BPS, včetně rentability a návratnosti investice spočítat pro následující typy BPS:
   • vstupní surovina do BPS je převážně kukuřičná siláž,
   • vstupní surovina do BPS je převážně kejda, popř. hnůj a zbytky ze živočišné výroby,
   • vstupní surovina do BPS jsou převážně pícniny pěstované na orné půdě,
   • vstupní surovina do BPS je převážně travní senáž.

Při uvedených variantách výpočtů ekonomiky provozu BPS, se tedy bude vycházet z tržní ceny elektřiny bez ohledu na zdroj výroby této elektřiny.

Struktura a termíny výstupů

 1. Ekonomická analýza bioplynových stanic.
  Termín: 23. 8. 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě