Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2011

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková
Spoluřešitelé: Ing. Marie Holasová, Výzkumný ústav potravinářský, v.v.i.
Odpovědný pracovník: Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

 1. Zajištění činnosti Centra pro Národní databázi složení potravin.
 2. Generování nových dat získaných analyticky se zaměřením na skupinu maso hovězí a dokumentace nových dat podle standardu EuroFIR.
 3. Dokumentace dat získaných analyticky v rámci dřívějších projektů a jejich dokumentace nových dat podle standardu EuroFIR.
 4. Kompilace dat pro výběrovou matici a jejich dokumentace podle standardizované metodiky EuroFIR.
 5. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s EuroFIR v režimu přidruženého člena.
 6. Údržba a aktualizace on-line databáze složení potravin.
 7. Navázání spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
 8. Propagace aktivit Centra.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o činnosti.
  Termín: červenec 2011, prosinec 2011
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě