Úvodní strana / Výzkum a projekty / Výzkumný záměr / 2010 / Návrh na vymezení Ostatních méně příznivých oblastí po roce 2013

Návrh na vymezení Ostatních méně příznivých oblastí po roce 2013

Dopad půdních kritérií (1-pud)

Dopad kombinace kritérií (2-kombi)

Dopad kritéria index aridity (3-ari)

Dopad jemného doladění (4-JD)

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě