Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2014

Číslo projektu: 13-40212S

Název projektu:

Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 (Doucha)

Agentura, vypisující organizace: 

Grantová agentura ČR

Doba řešení celkem: 

únor 2013 - prosinec 2014

Odpovědný řešitel: 

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Mgr. Pavel Pospěch, PhD., PhDr. Daniela Spěšná, Bc. Miloš Delín, Ing. Jan Drlík, Ing. et Ing. František Nohel

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce: 

V roce 2014 budou řešeny následující projektové aktivity:

Projektová fáze III: Vynalézání venkova

 • Aktivita A9: Diskurzivní analýza, část II
 • Aktivita A10: Využití venkova v marketingu
  • rozhovory a sběr dat
  • analýza dat
 • Aktivita A11: Konstrukce venkova v marketingu regionálních produktů
  • sběr dat
  • analýza dokumentů
  • analýza vizuálních dat

Projektová fáze IV: Závěrečné analýzy a vyvození závěrů

 • Aktivita A12: Souhrnné analýzy a příprava výsledků k publikaci
 • Aktivita A13: Příprava knihy k publikaci

 

Výsledkem řešení dvouletého grantového projektu je kniha Vynalézání venkova.
Publikace ve formátu pdf je ke stažení zde.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě