Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2014

Číslo projektu: TA01021220

Název projektu:

Model FARMA-5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém (Trantinová)

Agentura, vypisující organizace: 

Technologická agentura ČR

Doba řešení celkem: 

leden 2011 - prosinec 2014

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: 

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Spolupracující organizace a řešitelé: 

doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Mgr. Přemysl Pavka, Ing. Lubomír Smrček (Ekotoxa, s. r. o.)

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce:

V posledním roce projektu bude dokončen operativní softwarový aparát pro poradenský systém FARMA-5. Poradenský systém FARMA-5 může sloužit jako základ metodiky pro navrhování a vyhodnocování budoucího vývoje zemědělských podniků a současně umožnit respektování jejich specifických výrobně-ekonomických a organizačních podmínek.

Softwarový aparát umožní zkoumat chování zemědělských podniků v souladu s hlavními cíli SZP EU, tj. zajistit trvale udržitelný rozvoj zemědělských podniků s respektováním požadavků správné zemědělské praxe a zemědělskými technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

V roce 2014 budou aktivity směřovány k závěru projektu, bude se testovat vytvořený model v zemědělských podnicích se závěrečnými technickými poznámkami a doporučeními.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě