Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2014

QI 111A166

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (Boudný)

TA01021220

Model FARMA-5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém (Trantinová)

13-40212S

Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 (Doucha)
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě