Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2012

Číslo projektu: MV-75251-4/OVB-2010

Název projektu:

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení

Agentura, vypisující organizace: 

Ministerstvo vnitra ČR

Doba řešení celkem: 

1.11.2010 - 31.3.2013

Odpovědný řešitel: 

Ing. Olga Štiková

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Technická spolupráce:

Ing. Michala Míčová

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2012:

V další etapě řešení bude vytvořen model (ZEPOS-1), který převede objem potravin nezbytných pro zabezpečení minimálních požadavků na výživu na potřebu surovin (zemědělských komodit) a potřebných kapacit potravinářského průmyslu. Bude stanoven minimální rozměr zemědělství (plochy, stavy zvířat) a potravinářských kapacit, který umožní eliminovat negativní důsledky krizových situací.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě