Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2012

Číslo projektu: QI 111A166

Název projektu:

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví

Agentura, vypisující organizace: 

NAZV

Doba řešení celkem: 

1.1.2011 - 31.12.2014

Koordinátor projektu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Ing. Miroslav Rozkot, CSc.)

Odpovědný řešitel:

Ing. Jan Boudný

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2012: 

V roce 2011 byla vytvořena databáze vstupních ekonomických údajů včetně mechanizmů jejího efektivního využití. Výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny zejména se zaměřením na ekonomické zhodnocení chovu prasnic, porovnání nákladovosti ve výkrmu prasat v závislosti na intenzitě výroby a dále se zaměřením na vliv užitkovosti prasnic na ekonomiku jatečných prasat v podmínkách uzavřeného obratu stáda. V této aktivitě bude i nadále pokračováno.

V přípravě je odborná publikace.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě