Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2011

Číslo projektu: MV-75251-4/OVB-2010

Název projektu:

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení

Agentura, vypisující organizace: 

Ministerstvo vnitra ČR

Doba řešení celkem: 

1.11.2010 - 31.3.2013

Odpovědný řešitel: 

Ing. Olga Štiková

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil

Technická spolupráce: 

Bc. Michala Míčová

Anotace: 

Navrhovaný projekt vymezí práh potravinové bezpečnosti a nabídne možnosti řešení krizových situací a ohrožení v agrárně-potravinářském sektoru. Na základě originálních matematických modelů stanoví potřebný objem potravin nezbytných pro zajištění minimálních požadavků na výživu. Dále bude stanoven minimální rozměr zemědělství (plochy, stavy zvířat) a potravinářských kapacit, který umožní zajistit výživu obyvatelstva v krizových situacích.

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011: 

Hlavním cílem řešení projektu v daném roce je kvantifikovat potřebný objem potravin nezbytných pro zajištění potřeby minimálního krytí nutričních požadavků na výživu obyvatelstva ČR při jakémkoliv druhu ohrožení. Na základě minimálních výživových doporučených dávek (VDD) stanovených pro jednotlivé populační a věkové skupiny obyvatel a věkové struktury populace budou vypočteny VDD pro průměrného obyvatele ČR. VDD pro průměrného obyvatele budou optimalizovány pomocí optimalizačního modelu VYZIVA-1. Výsledkem bude potřebný objem potravin k zajištění minimálních požadavků na výživu. Optimalizační model VYZIVA-1 vyžaduje sběr a přípravu následujících dat: sortiment a objem jednotlivých potravin (spotřební limity), jejich složení (nutriční hodnoty), průměrné spotřebitelské ceny jednotlivých potravin. Na základě těchto propočtů budou nastíněny „krizové scénáře“ řešící zajištění minimální nabídky potravin. Výsledky výpočtů budou vyhodnoceny v závěru roku v průběžné roční zprávě.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě