Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2011

Číslo projektu: 2540/2011 SOLK

Název projektu:

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v ZPK - ÚZEI 2011

Agentura, vypisující organizace: 

MK ČR

Doba řešení celkem: 

12.1.2011 - 31.12.2011

Odpovědný řešitel: 

Mgr. Soňa Poláková

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Irena Kadeřábková

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce:

Projekt se zaměřuje na aktivní spolupráci na kooperativním projektu „Tvorba a využívání souboru národních autorit“. Hlavním cílem projektu je revize, odstraňování duplicit v přístupových rejstřících bibliografických bází ZPK-ÚZEI a harmonizování záhlaví bibliografických bází se souborem národních autorit. Projekt je zapojen do tvorby souboru národních autorit vytvářením personálních a korporativních autoritních záznamů především z oblasti zemědělství a potravinářství. V roce 2011 pokračuje revize přístupových rejstříků v databázi České zemědělské a potravinářské bibliografie, odstraňování duplicit ve sjednocování podob jména, identifikaci autorů a korporací a propojování záznamů s personálními a korporativními autoritními záznamy, které budou přebírány ze souboru národních autorit. Bude pokračovat harmonizace autoritních záhlaví bibliografických záznamů s centrální bází národních autorit.

Přínosem projektu je usnadnění a zrychlení procesu katalogizace dokumentů a snížení chybovosti v zápisu. Dalším přínosem je snazší vyhledávání informací o titulech autora.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě