Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2011

Číslo projektu: QH 72257

Název projektu:

Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí

Agentura, vypisující organizace: 

NAZV MZe

Doba řešení celkem: 

1.5.2007 - 31.12.2011

Odpovědný řešitel: 

Ing. Václav Voltr, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Jakub Kučera, Ing. Milan Pizinger, M. Míčová

Řešitelé spolupracujících organizací: 

Ing. Pavel Novák, CSc. (VÚMOP), prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc. (ČZU v Praze),
Ing. Jan Leština, CSc. (VÚRV), doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně),
Ing. Petr Míša, Ph.D. (Agrotest fyto, s. r. o.), Ing. Ivo Hartman, Ph.D. (VÚP, s. r. o.)

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:

 1. Návrh výnosů oceňovacích plodin podle BPEJ
  Obsah: Vyhodnocené a ověřené výnosy všech hodnocených plodin podle modelového návrhu na odpovídajících hlavních půdně-klimatických jednotkách. Vymezení vztahu plodin k intenzifikačním faktorům a jejich standardizace pro hodnocení nákladově-výnosových vztahů.
 2. Ekonomické vyhodnocení technologických postupů
  Obsah: Kompletní podklad k ekonomickému vyhodnocení technologií na základě podrobné identifikace pracovních operací a jejich vhodnosti pro výrobu plodin podle půdně-klimatických podmínek.
 3. Monografie výsledů projektu
  Popis výstupů projektu. Sestavené výnosy a náklady jednotlivých plodin, vyhodnocení souvislostí tvorby výnosu v závislosti na půdních a klimatických podmínkách, na volbě technologií a podle dopadů na životní prostředí. Návrh hodnocení BPEJ.
 4. Uspořádání semináře k problematice hodnocení půdy
 5. Vyhodnocení vlivu agrotechnických postupů na změnu vybraných parametrů kvality/zdraví půdy
  Kompletní vyhodnocení pedologických charakteristik vybraných lokalit a jejich porovnání s pozemky pod trvalým dohledem Agrotest-fyto.
 6. Modelové řešení hodnocení půdy
  Kalibrovaný model hodnocení půdy v uživatelském prostředí pro vyhodnocení ceny půdy v závislosti na cenových a nákladových parametrech výroby.
 7. Návrh hodnocení BPEJ
  Definice relací hodnoty BPEJ podle nákladově výnosových vztahů a návrh ocenění BPEJ.

Doklady k mapě BHVzp-2012 - mapa BHVzp-2012-v1, mapa BHVzp-2012-v2

Doklady k mapě SEK-2011 - mapa SEK-2011-v1, mapa SEK-2011-v2

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě