Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2011

Číslo projektu: QI 111A166

Název projektu:

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví

Agentura, vypisující organizace: 

NAZV

Doba řešení celkem: 

1.1.2011 - 31.12.2014

Koordinátor projektu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Ing. Miroslav Rozkot, CSc.)

Odpovědný řešitel:

Ing. Jan Boudný

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jindřich Špička

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011: 

Příprava vstupních ekonomických podkladů ze zemědělských podniků, kalkulace nákladů, ekonomická analýza aktuální situace v chovech prasat a vyhodnocení ekonomických efektů délky výkrmu, jatečné hmotnosti prasat a počtu odchovaných selat na prasnici.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě