Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2011

2534/2011 SOLK

Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury

2540/2011 SOLK

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v ZPK - ÚZEI 2011

MV-75251-4/OVB-2010

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení

QH 72257

Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí

QI 111A166

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví

SOZ/10134/412/2011/1 

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa

TA01021220

Model FARMA-5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě