Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2010

QH 71016

Měření a hodnocení výkonnosti zemědělských podniků s ohledem na principy trvalé udržitelnosti hospodaření

QH 72203

Návrh podpory vhodných zemědělských technologií a stanovení identifikátorů pro posouzení ekologických a retenčních funkcí půdy a krajiny

QH 72257

Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí

SP/2d3/155/08 

Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny

SOZ/10037/412/2010/1 

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa

623/2010 OUK-OLK

Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury

624/2010 OUK-OLK 

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v ZPK - ÚZEI 2010

MV-75251-4/OVB-2010

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě