Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Databáze / Nákladovost zemědělských výrobků

Nákladovost zemědělských výrobků

Výsledky výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI jsou uvedeny za soubor 240 až 280 zemědělských podniků ze všech regionů a zemědělských výrobních oblastí ČR.

Data pro šetření se přebírají z vnitropodnikových kalkulací výkonů v rámci podvojného účetnictví. Většina respondentů šetření má audit účetnictví, proto se sbírají data za příslušný kalendářní rok k 30. 6. následujícího roku. Kontroly, zpracování a analýzy dat probíhají postupně během druhého pololetí.

V říjnu jsou publikovány předběžné výsledky pro hlavní tržní výkony rostlinné a živočišné výroby, v květnu dalšího roku konečné výsledky za všechny zpracované plodiny a kategorie hospodářských zvířat.

Tabulková část A obsahuje "Náklady a výnosy vybraných rostlinných a živočišných výrobků“ pro daný rok u respondentů s podvojným účetnictvím.

Do roku 2004 včetně je v tabulkové části B k dispozici také "Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s jednoduchým účetnictvím". Jde o náklady a výnosy zemědělských farem fyzických osob zjišťované v rámci sítě FADN CZ.

Pod odkazy níže jsou PDF soubory s daty příslušného roku.

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku (PNU)

Pod odkazem níže je PDF soubor s daty za hlavní komodity v letech 2015-2020

2015-2020

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě