Knihovna poskytuje tyto knihovnické a informační služby:

Výpůjční služby

 • prezenční půjčování do studovny,
 • absenční půjčování mimo studovnu knihovny,
  půjčování v budově ÚZEI a MZe ke služebním účelům (pracovníkům ÚZEI a MZe),
 • cirkulační služby časopisů v rámci ÚZEI a MZe,
 • meziknihovní výpůjční služby

Reprografické služby

 • kopírování ve studovně,
 • individuální reprografická služba,
 • služba typu Current Contents

Informační služby

 • základem informačních služeb ÚZEI je poradenská a konzultační služba Infopult

Mezi další informační služby knihovny patří:

 • bibliograficko-informační služba,
 • lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
 • informační služby z databází ÚZEI

Rešeršní služby

 • retrospektivní rešerše,
 • průběžné rešerše
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě