Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1293

Název projektu:

Zrcadlení MAS - adaptace metody hodnocení pro období 2014-2020 (interní vývojový projekt) (Trantinová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Cíl projektu:

Ověřit evaluační nástroje sebehodnocení MAS „Zrcadlení MAS“ pro období 2007–2013, adaptace metody sebehodnocení pro období 2014–2020 a její zdokonalení.

Souhrn projektu:

Cílem projektu bylo ověřit evaluační nástroje sebehodnocení MAS „Zrcadlení MAS“ a adaptace metody sebehodnocení pro období 2014–2020 a její zdokonalení.
V rámci interního vývojového projektu byla upravena metodika sebehodnocení místních akčních skupin pro období 2014–2020, tak aby odpovídala současnému nastavení podpor Operačních programů a PRV. Metodika zahrnuje dva přístupy – přístup A založený na hodnocení strategie MAS a přístup B hodnotící naplňování principů Leader. Metodika byla konzultování v MAS v ČR i zahraničí.
Ve zprávě je uveden přehled finančních prostředků, plánovaných na období 2014-2020 v Královehradeckém kraji jako příklad. Z přehledu je patrné, že nejvíce zdrojů budou MAS využívat z PRV a IROP. Další kraje budou zpracované v roce 2017.
V projektu byla představena metoda Společenská návratnost investice je rámec pro pochopení hodnoty, kterou projekt přináší všem zainteresovaným stranám, (Social Return on Investment – SROI). SROI identifikuje a měří ekonomické, sociální a environmentální dopady a převádí je na finanční vyjádření. Ukazatel SROI vyjadřuje poměr mezi přínosy a náklady. V průběhu zpravování metodou SROI je důležité pracovat v participativními metodami, aby subjektivním hodnocení bylo co nejvíc objektivní.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě